SylSmart AnaSayfa servis sözleşmesi
SylSmart Home'ahoşgeldiniz!
Sözleşmeyi kabul etmeden önce, Sözleşmenin tüm içeriğini iyice okumanız ve şartlarını, özellikle kısıtlayıcı maddeleri veya istisnaları tam olarak bilmeniz gerekir. Kısıtlayıcı yan tümceler veya özel durumlar, dikkatinizi çekmek için kalındır veya diğer biçimlerde vurgulanır. Anlaşmanın şartları hakkında herhangi bir şüpheniz olması durumunda, lütfen Feilo Sylvania International Group Kft'ninilgili iş departmanıyla iletişimegeçin. . Sözleşmenin tüm şartlarını, ilgili sözleşmeleri ve kuralları vb. "Sözleşmeyi kabul et ve gönder" i seçtikten (ayrıntılı ifadeler için kayıt sayfasına bakın) ve kayıt prosedürünü tamamladıktan veya hizmeti herhangi bir biçimde kullandıktan sonra, Yukarıdaki Sözleşmenin ve kuralların kısıtlanmasını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz kabul edilecektir. Anlaşmanın herhangi bir ihlali durumunda, Feilo Sylvania Uluslararası Grup Kft. sizin için hizmeti tek taraflı olarak kısıtlama, askıya alma veya sonlandırma hakkına sahiptir ve ilgili sorumluluklarınızı araştırma hakkına sahiptir.
Hizmet Sözleşmesi (bundan böyle "Anlaşma" olarak anılacaktır) siz ve Feilo Sylvania International Group Kft (Macaristan yasalarına göre düzenlenmiş, merkez ofisi 22 Népfürdő utca, H-1138 Budapeşte'de olan bir kuruluş) tarafından imzalanmıştır. Feilo Sylvania International Group Kft içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir). Gizlilik Politikası ve diğer içerikler. Değişiklik durumunda, Feilo Sylvania Uluslararası Grup Kft. lisansd yazılımı ile daha fazla bildirimde bulunmayanbir mesaj göndererek duyurulacaktır. Duyuru üzerine, değiştirilen sözleşme ve kurallar, izniniz için size daha fazla bildirimde bulunmayan otomatik olarak Sözleşmenin bir parçası haline gelir. Bu tür ilgili değişikliklere itiraz durumunda, Feilo Sylvania International Group Kftkullanmayıbırakın. 'nin hizmeti; kullanmaya devam ederseniz, değiştirilen kurallara karşı hiçbir itirazınız olmadığı ve bunlara uymayı kabul ettiğiniz kabul edilecektir.
I. Terimlerin Tanımları
1.1 Lisanslı yazılım, Feilo Sylvania International Group Kft lisansına sahip yazılım sistemini ifadeeder. ana lisans sahibi olarak,indirilir ve kurulur ve belirtilen sistem mobil terminallerine uygulanır.
1.2 Hizmetler, Feilo Sylvania International Group Kfttarafından sizin için sağlanan hizmetlere atıftabulunur. and tedarikçileri. Bu tür hizmetleri lisanslı yazılımla mobil terminalde kullanabilirsiniz.
II. Hizmet
2.1 Feilo Sylvania Uluslararası Grup Kft. Feilo Sylvania International Group Kft'dekiakıllıterminallere erişebileceğiniz inte lligent yaşam ekipmanı yönetim hizmetleri sunar. ve Feilo Sylvania International Group Kft aracılığıyla tedarikçilerinin akıllı platformu. Akıllı ekipmanlar arasındaki bağlantıyı kontrol edin ve gerçekleştirin. Hizmet içeriği akıllı ekipman yönetimi, sahne bağlantı ve analiz raporu vb. Bu tür işlevler, kullanıcıların taleplerindeki değişikliklere veya servis tedarikçisinin muhakemelerine göre optimize edilebilir veya değiştirilebilir ve düzenli ve düzensiz bakım nedeniyle servis tedariki askıya alınabilir.
III. Hizmet Kapsamı
3.1 Feilo Sylvania Uluslararası Grup Kft. bu yazılıma dayalı olarak ürünü kullanma hakkı verir.
3.2 Ürünü herhangi bir biçimde lisanslamanız, satmanız, kiralamanız, devretmeniz, çıkarmanız veya başka ticari amaçlarla kullanmanız yasaktır.
3.2 Yazılım adaptasyon platformu ve terminallerindeki sınırlamalar nedeniyle, lisanslı yazılımı yalnızca yetkili sistem platformunda ve terminalinde kullanabilirsiniz; lisanslı yazılımı başka bir terminal ekipmanına yüklerseniz, donanımınıza veya yazılım işlevinize zarar verebilir.
3.3 Lisanslı yazılımın yalnızca ticari olmayan amaçlarla kullanılabileceğini kabuledersiniz; lisanslı yazılımın uygulanması ve çalıştırılıyor olması yasaktır. Bu tür bir ticari operasyon gerekliyse, Feilo Sylvania International Group Kft'denönceden yazılı izin veizin. elde edilecektir.
3.4 Feilo Sylvania Uluslararası Grup Kft. ve tedarikçileri zaman zaman lisanslı yazılımı veya ilgili işlevleri değiştirebilir, yükseltebilir veya aktarabilir ve lisanslı yazılım sistemine yeni işlevler veya hizmetler ekleyebilir. Yukarıda belirtilen yeni işlevler veya hizmetlerle ayrı bir sözleşme yapılmazsa, Sözleşmeye de tabi olan ilgili işlevlere ve hizmetlere hak kazanırsınız.
3.5 Giriş verilerinin doğruluğundan, güvenilirliğinden, bütünlüğünden ve yasallığından ve verileri elde etme şeklinizi yasallıktan sorumlu olacak ve zaman zaman veri ve bilgileri yedeklersiniz. Bu tür bilgilerin zarar görmesi ve kaybolması için tüm riskleri taşıyacaksınız.
3.6 Hesap numaranızı ve şifrenizi uygun şekilde saklayın. Hesabınız için herhangi bir güvenlik boşluğu olması durumunda (kullanıcı şifresinin ifşası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), Feilo Sylvania International Group Kft. zamanla ve Feilo Sylvania Uluslararası Grup Kft. ilgili önlemleri almanıza yardımcı olacaktır. Aksi takdirde, hesabınızla ilgili tüm davranışlar sizin tarafından üstlenilecek vetüm sorumluluklar size ait olacaktır.
IV. Üçüncü Taraf
4.1 Feilo Sylvania International Group Kft'ninbelirli bir hizmeti olduğunu kabul edersiniz. ve tedarikçileri üçüncü bir taraf tarafından sağlanan yazılım veya hizmetlere dayanmaktadır. Bu hizmet başvurunuzu kolaylaştırmak için ayarlanır ve üçüncü taraftan gerekli yasal yetki alınır.
4.2 Ürün, üçüncü tarafın belirli bilgi ve hizmetlerini içerir. Feilo Sylvania Uluslararası Grup Kft. ve tedarikçileri üçüncü tarafın bilgi ve hizmetlerini kontrol eder veya sorumluluk taşımaz.
4.3 Feilo Sylvania International Group Kft. ve tedarikçileri, lisanslı yazılımın her zaman bu tür hizmetleri kullandığını veya içerdiğini veya aynı üçüncü taraf tarafından sağlanan diğer yazılımların gelecekte kullanılacağını garanti edemez. Aynı şekilde, başka bir üçüncü taraf tarafından sağlanan benzer hizmetleri kullanabilir. Başvuru üzerine, yukarıda belirtilen ilgili yazılım veya hizmetler bu Sözleşmeye tabidir.
V. Hizmet Uygulama Standardı
5.1 Lisanslı yazılımı normal bir şekilde kullanacaksınız. Aşağıdaki yollar uygulama standardını ihlal ediyor:
1) Bilgisayar sistemine veya verilerine kasten zarar veren veya değiştiren bilgisayar virüsü, solucanlar, kötü amaçlı kodlar veya yazılımlar yayınlamak veya paylaşmak;
2) E-posta adresi ve benzerleri gibi yetkisiz diğer kullanıcıların bilgilerini veya verilerini toplamak;
3) Ürünü kötü amaçlı olarak otomatik bir şekilde kullanın, sunucuya aşırı yük bindirin veya diğer formlardaki web sunucusuna ve ağ bağlantılarına müdahale edin veya zarar ver.
4) Yetkilendirme olmadan ürünün sunucu verilerini veya iletişim verilerini ziyaret etmeye çalışmak;
5) Diğer kullanıcılar tarafından üretim uygulamasına müdahale etmek veya zarar verme.
5.2 Şunları anlıyor ve kabul ediyorsun:
1) Feilo Sylvania Uluslararası Grup Kft. yukarıdaki standartları ihlal edip etmediğinizi belirleyecek ve başvuru lisansınızı belirleme sonuçlarına göre askıya alacak veya feshedecek veya sözleşmelere göre başka kısıtlamalar alacaktır.
2) Feilo Sylvania Uluslararası Grup Kft. yasaları ihlal eden veya başkalarının yasal haklarını ihlal eden veya lisanslı yazılımı kullanırken sizin tarafından yayınlanan Sözleşmeyi ihlal eden bilgileri doğrudan silecektir.
3) Başvuru standartlarını ihlal ettiğiniz için üçüncü bir taraf zarar görürse, adınıza bağımsız olarak yasal sorumluluk taşıyacak ve Feilo Sylvania International Group Kft'yikoruyacak ve tazmin edeceksiniz. zararlardan veya buradan oluşturulan ek masraflardan. Aksi takdirde, Feilo Sylvania Uluslararası Grup Kft. tazminat talep etme hakkına sahiptir.
4) Feilo Sylvania Uluslararası Grup Kft. ve tedarikçileri ilgili yasaları veya Sözleşmeyi ihlal ettiğiniz için herhangi bir kayıptan muzdariptir, Feilo Sylvania International Group Kft'yitazmin edeceksiniz. ve tedarikçileri için zarar ve (veya) giderleri için.
VI. Bilgi İçerik Standardı
6.1 Hizmeti kullanarak yasaları veya uygunsuz davranışları ihlal eden herhangi bir eylemde yapmayacağınıza söz verirsiniz, bu tür eylem ve davranışlar şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):
6.1.1 Aşağıdaki içeriklerden birini içeren bilgilerin yüklenmesi, aktarılması veya paylaşılması:
1) Anayasa'da belirlenen temel ilkelere karşı çıkmak;
2) Devlet güvenliğini tehlikeye atmak, devlet sırrını ifşa etmek, devlet gücünü yıkmak ve devlet birliğini sabote etmek;
3) Devlet onuruna ve yararına zarar vermek;
4) Ulusal nefret ve ayrımcılığı teşvik etmek ve ulusal birliği sabote etmek;
5) Devletin dini politikasını yok etmek ve sapkınlık ve feodal batıl inançları savunmak;
6) Dedikodu yaymak, toplumsal düzeni bozmak ve toplumsal istikrarı yok etmek;
7)Müstehcenlik, porno, kumar, şiddet,cinayet ve terör veya bir suça yataklık etmek;
8) Başkalarına hakaret etmek veya iftira atmak ve başkalarının yasal hak ve menfaatlerini ihlal etmek;
9) Sahte,dolandırma, zarar, tehdit, başkalarının mahremiyetine ihlal, taciz, ihlal, iftira, kabalık, ahlaksızlık veya ahlaki olarak itici içerikler içeren;
10) Yürürlükteki yasalar, yönetmelikler, kurallar, hükümler ve diğer yasal standartlar tarafından kısıtlanan veya yasaklanmış diğer içerikleri içermesi.
VII. Özel Politika ve Veriler
7.1 Feilo Sylvania International Group Kft için çok önemlidir. kişisel bilgilerinizi korumak için. Feilo Sylvania Uluslararası Grup Kft. Feilo Sylvania International Group Kft'ı hazırlar. Bilgilerinizin fikri mülkiyet, tahsilat, kullanım, paylaşım, depolama ve korunması vb. Feilo Sylvania International Group Kft'yi iyice okumanızönerilir. Gizlilik Politikası.
VIII. İstisna Maddeleri
8.1 Yasa ve yönetmeliklerde aksi belirtilmedikçe, Feilo Sylvania International Group Kft. lisanslı yazılım ve teknolojilerin ve bilgilerin güvenliğini, geçerliliğini, doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için elinden geleni yapacaktır, ancak Feilo Sylvania International Group Kft. günümüzde mevcut teknolojilerin kısıtlaması nedeniyle aynı şeyi garanti edemiyor. 8.2 Feilo Sylvania International Group Kft. mücbir sebep ve üçüncü bir tarafın temerrüdünden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıpların sorumluluğunu üstlenmez. 8.3 Aşağıdaki kazalardan birinin neden olduğu veya bunlarla ilgili personel yaralanmasından veya arık veya dolaylı yaralanmadan siz sorumlu olursunuz: 1) Üçüncü bir taraf lisanslı yazılımı kullanır veya verilerinizi izinsiz değiştirir; 2) Lisanslı yazılım kullanılarak üretilen giderler ve kayıplar; 3) Lisanslı yazılımı yanlış anlamanız; 4) Feilo Sylvania International Group Kft'yeatfedilemeyen nedenlerden kaynaklanan lisanslı yazılımlarla ilgili diğerkayıplar. . 8.4 Feilo Sylvania International Group Kft tarafından geliştirilmeyen ve piyasaya sürülemeyen diğer lisanslı yazılım türevli yazılımlar. veya geliştirme ve serbest bırakma Feilo Sylvania International Group Kft tarafından verilmemektedir. yasadışı yazılımdır. Bu tür yazılımların indirilmesi, yüklenmesi ve kullanılması öngörülemeyen risklere neden olabilir. Feilo Sylvania Uluslararası Grup Kft. burada ve Feilo Sylvania International Group Kft'de ortaya çıkan yasal sorumluluklardan ve anlaşmazlıklardan muaf olacaktır. başvuru lisansını ve/veya diğer tüm hizmetleri askıya alma veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır. 8.5 Feilo Sylvania International Group Kft SylSmart Home'un kullanımı hakkında bilgilendirilmişsiniz. ve tedarikçisinin akıllı platform'u, tüm bağlantılardaki kararsız faktörlerden etkilenebilecek İnternet hizmetini içerir. Feilo Sylvania Uluslararası Grup Kft olmasınarağmen. güvenlik önlemleri almışsa, hizmet, İnternet ve e-iletişimin doğal kusurlarının yanı sıra Sözleşmenin herhangi bir tarafı (yangın, sel, terör saldırısı, veba, doğal afetler, isyan, terminal virüsü, hacker saldırısı, ağ hatası ve terminal arızası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) makul kontrolü dışındaki faktörler nedeniyle askıya alınabilir, sonlandırılabilir, geciktirilebilir, uygulama kısıtlamasından veya uygulama hatasından muzdarip olabilir. Bu vesileyle, risklerin üzerinde durarak Feilo Sylvania International Group Kft. hizmetlerin normal çalıştırıldığında, önceki risklerin ortaya çıkmasından etkilendiğinde herhangi bir sorumluluktan muaftır.
IX. Sözleşmenin Feshi ve İhlali
9.1 Lisanslı yazılımı yetkilendirme kapsamına göre kullanacağınızı, yazılımda bulunan yazılım ve içeriklerin fikri mülkiyetine saygı duyacağınızı ve Feilo Sylvania International Group Kftkullanırken Sözleşmeye göre yükümlülüklerini yerine getirebileceğinizi anlamalısınız. 'nin hizmetlerine devam etti. Feilo Sylvania Uluslararası Grup Kft. Sözleşmeyi önemli bir şekilde ihlal ediyorsanız, uygulama lisansını feshedecektir.
9.2 Yazılımı uygulamanız Feilo Sylvania International Group Kfttarafından sağlanan hizmetleri desteklemeyedayanır. 'nin ilgili şirketlerine bağlı şirketlere bağlı olduğu için 2016' Feilo Sylvania International Group Kft'ninşartlarının, anlaşmalarının, kurallarının, feragatinin ve diğer ilgili düzenlemelerininihlali. ve ilgili şirketleri lisanslı yazılımın normal kullanımında başarısızlığa neden olabilir, bu durumda Feilo Sylvania International Group Kft. başvuru lisansını feshetme veya başvuru lisansınızı veya Feilo Sylvania International Group Kft tarafından kontrol edilen diğer hak ve menfaatleri kısıtlamak için önlemler alma hakkına sahip olacaktır. başvuru lisansınızın askıya alınması veya feshi de dahil olmak üzere Sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde.
9.3 Feilo Sylvania International Group Kftile imzalanan Sözleşmeyi veya diğer anlaşmaları ihlal edersiniz. , Feilo Sylvania Uluslararası Grup Kft. ve tedarikçileri, ilgili şirketleri sizin için hizmet sağlamayı askıya almalarını veya sonlandırmalarını ve onlar tarafından işletilen veya gerçekten kontrol edilen web sitelerinde sözleşme ihlalinizi yasal olarak duyurmalarını gerektirmek de dahil olmak üzere hak ve çıkarlarınız için kısıtlayıcı önlemler almalarını gerektiren ilgili şirketleri bilgilendirme hakkına sahip olacaktır.
9.4 Lisanslı yazılım indirme platformundan indirilir ve indirme platformu, sistem platformu ve terminal üretiminin uygulama yolları ve lisanslı yazılımın kısıtlamaları hakkındaki şartlarına uyacaksınız. Yukarıda belirtilen üçüncü taraf anlaşmayı ve Feilo Sylvania International Group Kft'yiihlal ettiğinizi onaylarsa. ve tedarikçisinintedavisi gereklidir, Feilo Sylvania International Group Kft. üçüncü tarafın isteği üzerine başvuru lisansınızı feshedebilir.
9.5 Uygulama lisansı sona erdiğinde, lisanslı yazılımı kullanmayı bırakacak ve tüm kopyaları imha edeceksiniz.
9.6 Feilo Sylvania International Group Kftise tüm tazminat sorumluluklarını üstlenmelisiniz. ve diğer kullanıcılar Sözleşmedeki şartları ihlalnizden kaynaklanan kayıplardan muzdariptir.
X. Geçerli Yasalar ve Bölünebilirlik
10.1 Sözleşmenin etkinliği, açıklaması, değiştirilmesi, yürütülmesi ve uyuşmazlık çözümü Macaristanyasalarınatabidir. İlgili herhangi bir yasa ve yönetmelik mevcut değilse, genel uluslararası iş uygulamalarına ve (veya) endüstriyel uygulamalara atıfta bulunulacaktır.
10.2 Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşme ile bağlantılı olan anlaşmazlık siz ve Feilo Sylvania International Group Kfttarafından çözülebilir. dostane müzakere yoluyla veya Macaristan mahkemelerinesunulan.
10.3 Sözleşmenin herhangi bir teriminin Mahkeme tarafından geçersiz olduğuna karar edildiğinde, diğer şartların veya bunların herhangi bir bölümünün etkinliğini etkilemeyecektir.