ANKAREF İNOVASYON VE TEKNOLOJİ A.Ş. MOBİL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
Geçerlilik Tarihi : 04.09.2021
Güncellenme Tarihi : 04.09.2021
ANKAREF İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. ve ortakları (“biz”, “bizim” vb.) gizliliğinizi korumaya önem vermektedir. Bu Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”) kişisel verilerin gizliliği ile ilgili ve sağlanan hizmetleri, ürünleri ve ilgili mobil uygulamaları (“Ürünler”) kişisel kullanımınız sırasında işlediğimiz veriler ile ilgili uygulamalarımızı tanımlamaktadır.
Fonri WiFi Mobil Uygulaması
Ürünlerimizi kullanmadan önce lütfen bu Sözleşme’yi dikkatlice okuyunuz ve kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı ve uygulamalarımızı anlayınız. Bu Sözleşme’de Kişisel Verileriniz ile ilgili haklarınız ve bu haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.
Eğer bu Sözleşme ile ilgili sorularınız varsa, lütfen bizimle aşağıdaki adresten iletişime geçmekten çekinmeyin:
E-posta : info@ankaref.com
Telefon : 0 (312) 299 21 64
Kep Adresi : ODTÜ Teknokent İkizler Blok, 1.Kat, No:3, 06800 Çankaya ANKARA
1- TANIMLAR
Bu Sözleşme’de:
• Kişisel Veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanır.
• Özel Nitelikli Kişisel Veri, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler anlamına gelmektedir. Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi toplamadan önce, sizden onay almak için bir bildirim gösterilir, Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz sizlerin açık rızası olmaksızın hiçbir hal ve şartla tarafımızca işlenemez.
• Akıllı Cihazlar; donanım üreticileri tarafından üretilen, insan-makine ara yüzü bulunan, kablosuz ağlara bağlanan ve veri aktarabilen cihazlardır. Bunlara akıllı ev gereçleri, akıllı giyilebilir cihazlar, akıllı hava temizleme cihazları vb. dahildir.
• Uygulama; ANKAREF İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirilmiş olan ve kullanıcılara Akıllı Cihazlar’ı uzaktan kontrol etme ve hizmet sunucusunun IoT (Internet of Things) platformuna bağlanma yetisi verir.
• Kanun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nu ifade eder.
2- HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Hizmetlerimize ve ürünlerimize olan ilginiz veya hizmetlerimizden faydalanmanız nedeni ile bize temin etmiş olduğunuz ve/veya tarafımızca otomatik yollarla elde edilen kişisel verileriniz (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere) aşağıda belirtilmektedir;
2.1. Bize Gönüllü Olarak Sağladığınız Kişisel Veriler
• Hesap veya Profil Verisi: Hizmetimize kayıt olduğunuz zaman, isminizi ve iletişim verilerinizi (E-Posta adresi, telefon numarası, kullanıcı adı, giriş bilgileri vb.) toplayabiliriz. Ürünlerimiz ile etkileşiminiz sırasında, ek olarak rumuzunuzu, profil fotoğrafınızı, ülke kodunuzu, dil tercihlerinizi veya zaman bölgesi verilerinizi toplayabiliriz.
• Geri Bildirim: Ürünlerimizin geri bildirim veya öneri özelliklerini kullanırken E-Posta adresi, telefon numarası ve geri bildirim içeriğiniz, sorunlarınızı zamanında çözebilmek amacıyla toplanacaktır.
2.2. Otomatik Olarak Topladığımız Veriler
• Cihaz Verisi: Ürünlerimizle etkileşime geçtiğinizde, otomatik olarak cihaz verisi (MAC adresi, IP adresi, kablosuz bağlantı verisi, işletim sistemi tipi ve versiyonu, uygulama versiyonu, bildirim belirleyicisi, log dosyaları, mobil ağ verileri vb.) toplanır.
• Kullanım Verisi: Web Sitelerimiz ve hizmetlerimizi kullanırken, otomatik olarak kullanım ile ilgili verileriniz toplanır (ziyaretler, tıklamalar, indirmeler, gönderilen/alınan mesajlar ve diğer sitelerimiz/hizmetlerimizi kullanım verileri).
• Log Verisi: Uygulamamızı kullandığınızdı, sistem ve istisna log’u güncellenebilir. Yalnızca Cihaz Verisi veya Log Verisi kullanarak bir kişinin kimliği tespit edilemez. Fakat bu tip kişisel olmayan veriler başka veriler ile beraber bir kişinin kimliğini belirlemek için kullanılabilir. Bu tip kişisel olmayan veriler de Kişisel Veri olarak muamele görür. Sizden onay olmadıkça veya veri korunması kanun veya yönetmelikleri tarafından izin verilmedikçe, kişisel olmayan verileri anonim olarak ve hassasiyetini azaltarak saklarız.
• Konum Verisi: Mobil cihazınızın ayarlarında konum bazlı fonksiyonlara izin verirseniz, konum verilerinizi toplayıp belirli fonksiyonları kullanabilmeniz için işleriz, örneğin akıllı cihazlarınızı eşlemek gibi. Ayrıca, gerçek zamanlı kesin veya kesin olmayan coğrafi konumunuzu belirli Ürünle ilgili servisleri veya hava durumu servisini kullanırken toplayabiliriz. Onayınız dâhilinde, ürünlerdeki Geo-Fence özelliğini açarsanız, konum verileriniz oluşturulacak ve Google Maps hizmetleri ile paylaşılacaktır. Google’ın kendine ait Veri koruma önlemleri vardır ve bunların detaylarına Google Veri Koruma Hükümleri sayfasında ulaşabilirsiniz: https://privacy.google.com/businesses/gdprservices/. Ürün ayarlarından konum verilerinizin kullanımınızı reddedebilirsiniz, bu durumda konum verilerinizi toplamayı ve kullanmayı durduracağız.
2.3. Akıllı Cihazlar ile İlgili Veriler
• Akıllı Cihazların Temel Verileri: Akıllı Cihaz’ınızı Ürünlerimize veya Hizmetlerimize bağladığınızda, Akıllı Cihaz’ınız ile ilgili temel verileri (Cihaz adı, Cihaz ID’si, çevrimiçi olup/olmama durumu, aktivasyon zamanı, yazılım versiyonu ve güncelleme verisi) toplayabiliriz.
• Akıllı Cihazlar Tarafından Rapor Edilen Veriler: Ürünlerimiz ve Hizmetlerimize bağlamayı seçtiğiniz Akıllı Cihaz’a bağlı olarak, Akıllı Cihaz’ınız tarafından rapor edilen verileri toplayabiliriz. Örneğin, duman sensörü için; duman algılama durumu, otomatik tespit sonucu, pil seviyesi durumu gibi verileri rapor eder.
• Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Kişisel iletişim kayıtlarını ve içeriklerini, sağlık bilgilerini, işlem bilgilerini ve kesin konum bilgilerini içerir. Sizden Kişisel Hassas Veriler topladığımızda, hakkınızda kişisel hassas verileri toplamadan önce açık onayınızı alabileceğimiz bir bildirim oluşturacağız ve bu konuda açık olarak onay vermediğiniz sürece özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemeyeceğiz.
3- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI VE YASAL DAYANAĞI
Kişisel Verilerinizi işleme amaçlarımız aşağıdaki gibi olabilir:
1. Size Hizmet Sağlamak: Hesap ve profil verilerinizi, cihaz bilgilerini, kullanım verilerini, konum bilgilerini ve Akıllı Cihazlar ile ilgili verileri size talep ettiğiniz veya satın aldığınız Ürün ve Hizmetlerimizi sunabilmek için işliyoruz. Verilerinizi işlememizin yasal dayanağı, sizinle yaptığımız sözleşmeye Kullanım Koşulları çerçevesinde uymaktır.
2. Hizmetlerimizi İyileştirmek: Cihaz bilgilerinizi, kullanım verilerinizi, konum bilgilerinizi ve Akıllı Cihazlar ile ilgili bilgilerinizi Ürünlerimizin işlevselliğini ve güvenliğini sağlamak; Ürünlerimiz ve Hizmetlerimizi geliştirmek, operasyonlarımızın verimliliğini analiz etmek ve uygunsuz kullanımları tespit etmek ve önlemek için işliyoruz. Verilerinizi işlememizin yasal dayanağı, sizinle yaptığımız sözleşmeye Kullanım Koşulları çerçevesinde uymaktır.
3. Pazarlama Dışı İletişim: Kişisel Verilerinizi size hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek veya hükümler, koşullar, politikalar ve/veya diğer idari bilgilerdeki önemli değişiklikleri bildirmek amacıyla işleriz. Bu bilgiler önemli olabileceği için, bu bilgileri almaktan vazgeçemezsiniz. Verilerinizi işlememizin yasal dayanağı, sizinle yaptığımız sözleşmeye Kullanım Koşulları çerçevesinde uymaktır.
4. Pazarlama İletişimi: Kişisel Verilerinizi size pazarlama ve tanıtım materyalleri sunmak için işleyebiliriz. Eğer bunu yaparsak, gönderdiğimiz her ileti size bu tanıtımları ileride almamanız için yapmanız gerekenleri içerecektir. Bu verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, sizin onayınızdır. Ek olarak, eğer çekiliş veya diğer promosyonlarımıza katılmaya onay verirseniz, Kişisel Verilerinizi bu tip aktiviteleri yönetmek için kullanabiliriz.
5. Kişiselleştirme: Hesap ve profil verilerinizi, kullanım verinizi, cihaz bilgilerinizi ürün tasarımlarını kişiselleştirmek ve size özgü hizmetler sunmak için işleyebiliriz; örneğin size uygun cihaz ve hizmetler ile ilgili tanıtımları görüntülemek, sizi ürünlerimiz ile ilgili anketlere katılmaya davet etmek vb. Bu verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, sizin onayınızdır.
6. Yasaya Uygunluk: Kişisel Verilerinizi gerekli ve uygun gördüğümüz şekillerde işleyebiliriz: (a) ilgili yasa ve düzenlemelere uymak; (b) yasal prosedürlere uymak; (c) halk ve devlet otoritelerinden gelen taleplere cevap vermek; (d) hüküm ve koşullarımızı uygulamak; (e) operasyon, iş ve sistemlerimizi korumak; (f) bizim, sizin veya başkalarının hak, gizlilik, mülk güvenliğini korumak; (g) uğradığımız zararları limitlemek ve mevcut çözümleri uygulamak.
Eğer Kişisel Verilerinizi işlemekteki amaçlarımızda bir değişiklik olursa; bu değişiklikleri ve Kişisel Verileriniz ile ilgili seçeneklerinizi size E-Posta yoluyla ve/veya web sitemizdeki belirgin bir duyuru ile ileteceğiz.
4- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMİNLE PAYLAŞIYORUZ?
ANKAREF İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. olarak, Kişisel Verilerinizi yalnızca size açıkladığımız şekillerde paylaşıyoruz. Kişisel Verilerinizi aşağıdaki alıcılar ile paylaşabiliriz:
1. Bizim için hizmet sağlayan ve belirli iş ile ilişkili fonksiyonları (örn. web sitesi hostingi, veri analizi, ödeme ve kredi kartı işlemesi, altyapı sağlanması, IT hizmetleri, müşteri desteği hizmetleri, E-Posta hizmetleri ve bize hizmet sunmalarını sağlayan benzer işler) gerçekleştiren üçüncü parti servis sağlayıcılar.
2. Size direkt veya dolaylı olarak Akıllı Cihazlarınıza ve/veya Site ve Hizmetlerimize ağlar ve sistemler aracılığıyla erişiminizi sağlayan müşterilerimiz ve iş ortaklarımız.
3. Bir reorganizasyon, birleşme, satış, ortak iş, görevlendirme, transfer ve/veya işimizin bir kısmının, varlıklarımızın ve hisselerimizin (iflas vb. durumlarla sınırlı olmamak üzere) elden çıkarılması durumunda bir ortağımıza veya başka bir üçüncü tarafa. Böyle bir durumda, size E-Posta yoluyla ve/veya web sitemizdeki belirgin bir duyuru ile sahiplik değişikliği, Kişisel Verilerinizin yeni kullanımları ve bu konudaki seçenekleriniz ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
4. Burada sıralanan maddelere uymak için gerekli ve uygun gördüğümüzde: (a) ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak; (b) yasal süreçlere uymak; (c) kamu ve devlet otoritelerinden gelen taleplere uymak (ikamet ettiğiniz ülke dışındaki kamu ve devlet otoriteleri dâhil); (d) bizim ve siz dahil olmak üzere başkalarının hak, gizlilik, güvenlik veya mülkiyetini korumak; amaçlarıyla Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar ve Bilgi Teknolojileri Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir.
5. Yukarıda belirtilen üçüncü taraflar dışında, yalnızca sizin onay verdiğiniz üçüncü partiler.
5- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ULUSLARARASI TRANSFERİ
Uygulamamız aracılığıyla topladığımız Kişisel Verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen amaçlarla verilerin depolanması, saklanması hizmeti aldığımız yurtdışı kuruluşlarla, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız yurt dışı kuruluşlar /iş ortaklarımız ile paylaşılabilmektedir. Kişisel Verilerinizin aktarımlarına yönelik güvenlik önlemlerimiz ile ilgili daha fazla detaylı bilgi almak isterseniz, bize bu Gizlilik Sözleşmesi’nin sonundaki bilgilerden ulaşabilirsiniz.
6- KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZ
Kişisel Verileriniz üzerindeki haklarınızı ve kontrolünüzü önemsiyoruz. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (c) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
7- HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ
Kişisel verilerinize ilişkin seçimlerinizi aşağıdaki şekilde kontrol edebilirsiniz;
• “Profil → Ayarlar → Kişisel Bilgiler” veya “Profil → SSS ve Geri Bildirim” üzerinden,
• info@ankaref.com adresinden bize e-posta göndererek.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Onayın geri çekilmesi: Onayınızı geri çekme hakkınızı aşağıdaki yöntemler ile kullanabilirsiniz:
1) Cihaz sistem ayarlarından alınmış gizlilik izinleri için, onayınızı cihaz izinlerini değiştirerek geri çekebilirsiniz. Buna konum, kamera, fotoğraf albümü, mikrofon, Bluetooth, bildirimler ve diğer ilgili fonksiyonlar dâhildir.
2) Pazarlama faaliyetlerimiz kapsamında ticari elektronik ileti onayı vermiş olmanız halinde bu onayınızı “Abonelikten Çık” seçeneği ile ve/veya tarafımıza e-posta aracılığı ile ulaşarak çekebilirsiniz.
3) Akıllı Cihaz’ın uygulama ile bağlantısını keserseniz, Akıllı Cihaz’ınıza ait veriler toplanmayacaktır.
Onayınızı geri çektiğinizde, size Ürün ve Hizmetler’imizi sunmaya devam edemeyebiliriz. Fakat onayınızı geri çekmeniz, onayınızı geri çekmeden önce toplanmış olan verilerinizin saklanmasını/depolanmasını/muhafaza edilmesini etkilemez / engellemez. Onayınızı geri çekmeden önce toplanmış olan verileriniz sadece 8 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca yükümlülüklerimiz çerçevesinde saklanır ve saklama süresi sonunda uygun bir yöntem ile imha edilir.
Hesabı Silmek ile ilgili: “Profil → Ayarlar → Kullanıcı Bilgileri ve Güvenlik → Hesabı Sil” adımları takip ederek hesap silme işlemi başlatılabilir. Bu işlemle birlikte silinecek veriler aşağıdaki gibidir.
1) Fonri Wifi Hesap Bilgileri
2) Kullanıcı Cep Telefonu Bilgileri
3) Akıllı Cihaz Bilgileri
4) Fotoğraf/Video
5) Geri Bildirimler
6) Sensör Bilgileri
7) Kullanıcı Senaryoları
8- GÜVENLİK
Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla her türlü ilgili teknik ve idari tedbirleri alınmaktadır. ANKAREF İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. kullanıcı ve hizmetlerinin veri güvenliğini sağlamak için çeşitli güvenlik stratejileri izlemektedir. Cihaz erişimi için veri korunması, erişim doğrulanması ve onay alınması için ANKAREF İnovasyon ve Teknoloji A.Ş.’nin uygun algoritmaları kullanılır. Veri iletimi ile için, iletişim için güvenlik algoritmaları, iletim şifreleme protokolleri ve dinamik anahtarlara dayanan ticari düzeyde veri şifreleme desteklenmektedir. Veri işleme için sıkı veri filtreleme, doğrulama ve veri denetimi bulunmaktadır. Veri depolama için kullanıcıların bütün gizli verileri şifrelenecektir. Bizimle etkileşiminizin artık güvenli olmadığına inanıyorsanız (örn. hesabınızın güvenliğinin ihlal edildiğine inanıyorsanız) bize bu konu hakkında info@ankaref.com e-posta adresi üzerinden bilgi vermelisiniz.
9- VERİLERİN SAKLANMASI
Gizlilik Sözleşmesi’nde belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda, eğer verilerinizi daha uzun bir süre tutmamızı gerektiren bir yasal düzenleme yoksa verileriniz Ankaref Saklama ve İmha Politikasında yer alan saklama süreleri boyunca saklanır. Saklama süresini Kişisel Verilerinizin miktarı, doğası ve hassasiyetine bağlı olarak belirleriz. Saklanma süresi bittikten sonra, Kişisel Verileriniz uygun bir imha yöntemiyle silinir. Bunu teknik sebeplerden dolayı yapamazsak, Kişisel Verilerinizin kullanımını önleyecek uygun önlemler alınır.
10- ÇOCUKLARIN GİZLİLİĞİ
Çocukların gizliliğini korumak bizim için oldukça önemlidir. Sunduğumuz Hizmetler on sekiz (18) yaşının altındaki bireylere yönelik değildir ve bu bireylerin bizimle Kişisel Verilerini paylaşmamasını talep ederiz. On sekiz (18) yaşının altındaki hiçbir bireyden, ebeveyn veya yasal vasisin izni bulunması haricinde, bilerek Kişisel Veri toplamayız. Eğer on sekiz (18) yaşının altındaki bir bireyden, ebeveyn veya yasal vasisinin izni olmadan Kişisel Veri topladığımızın farkına varırsak, bu verileri kaldırmak için gerekli işlemleri yaparız.
11- GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ’NDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Bu Gizlilik Sözleşmesi’ni veriler hakkındaki uygulamalarımızda yaptığımız değişiklikleri yansıtacak şekilde değiştirebiliriz. Eğer herhangi bir değişiklik yaparsak, sizi E-Posta yoluyla (hesabınızda belirttiğiniz E-Posta adresine gönderim yaparak) veya mobil uygulamadaki bir ilan ile değişiklikler yürürlüğe girmeden önce bilgilendiririz. Bu sayfayı periyodik olarak güncelleyerek Gizlilik Sözleşmesi hakkındaki güncel bilgileri kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Bize Ulaşın
Gizlilik Sözleşmesi ve uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin:
ANKAREF Inovasyon ve Teknoloji A.Ş.
Adres: ODTÜ Teknokent İkizler Blok, 1.Kat, No:3, 06800 Çankaya ANKARA
E-Posta: info@ankaref.com