ANKAREF İNOVASYON VE TEKNOLOJİ A.Ş. KULLANICI SÖZLEŞMESİ
Fonri WiFi uygulamasına Hoş Geldiniz.
Bu Sözleşme'yi kabul etmeden önce bütün içeriğini okumanız, hükümlerini ve özellikle kısıtlayıcı maddeleri ve istisnalarını tamamen bilmeniz gerekmektedir. Kısıtlayıcı maddeler ve istisnalar dikkatinizi çekmesi için koyu yazılmış veya vurgulanmıştır. Sözleşme konusunda kuşkularınız olması durumunda, lütfen ANKAREF İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. ile iletişime geçiniz. Bu hizmeti bu Sözleşme ve diğer ilgili sözleşmelerde bulunan tüm ilgili kuralları okuyup onaylamadıkça kullanamazsınız. “Anlaşmayı Kabul Et ve Gönder” tuşuna bastıktan ve kaydolma prosedürünü tamamladıktan sonra, Sözleşme’nin kısıtlamalarını ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz addedilecektir. Sözleşmenin ihlali durumunda, ANKAREF İnovasyon ve Teknoloji A.Ş.'nin tek taraflı olarak bu servisi kullanımınızı askıya alma, sonlandırma ve bu ihlal ile ilgili sorumluluklarınızı soruşturma hakkı bulunmaktadır.
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) siz ve ANKAREF İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. (bundan sonra “ANKAREF” olarak anılacaktır” arasında imzalanmaktadır. Sözleşme, bununla sınırlı olmamakla birlikte ANKAREF’in Gizlilik Sözleşmesi ve diğer içeriklerini içerir. Bir değişiklik durumunda, ANKAREF bu değişikliği lisanslı yazılım üzerinden bir mesaj göndererek duyurur. Duyurunun ardından, değiştirilmiş Sözleşme ve hükümler otomatik olarak, sizin onayınız alınmadan, Sözleşme'nin bir parçası haline gelir. İlgili değişikliklere itiraz etmeniz durumunda, ANKAREF tarafından sunulan bu servisi kullanmayı bırakın; eğer servisi kullanmaya devam ederseniz, değiştirilmiş hükümlere bir itirazınız olmadığı ve bu kurallara uymayı kabul ettiğiniz addedilecektir.
1. Terimlerin Tanımları
1.1. Lisanslı Yazılım: ANKAREF tarafından geliştirilmiş ve mobil kanal aracılığıyla indirilmiş, kurulmuş ve uygulanmış yazılım sistemi.
1.2. Hizmetler: ANKAREF ve tedarikçileri tarafından sizin için sunulan hizmetler. Bu hizmetleri mobil cihazda ve lisanslı yazılımda kullanabilirsiniz.
2. Hizmet
2.1. ANKAREF size akıllı yaşam yönetimi ekipmanları
hizmetleri sunar. Bu hizmetlere ANKAREF’in akıllı kanalları aracılığıyla ve
“Fonri WiFi” isimli akıllı platformu aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Akıllı
ekipmanları kontrol edin ve birbirlerine bağlayın. Hizmet kapsamı ekipman
yönetimi, senaryo bağlantıları, analiz raporları vb. içerir. Bu fonksiyonlar
kullanıcıların taleplerine veya hizmet sağlayıcısının hükümlerine göre optimize
edilebilir veya değiştirilebilir. Hizmet sunumu ANKAREF’in tek taraflı
takdirine bağlı olarak planlı veya ani bakımlar nedeniyle durdurulabilir
3. Hizmet Kapsamı
3.1. ANKAREF size ürünlerini bu Lisanslı Yazılım ile kullanma hakkı tanır.
3.2. Bu ürünleri lisanslama, satma, kiralama, transfer etme, herhangi bir formda piyasaya çıkarma veya ticari amaçlarla kullanmanız yasaklanmıştır. Yazılım adaptasyon platformu ve terminallerindeki kısıtlamalardan dolayı, Lisanlı Yazılım’ı yalnızca onaylı sistem platformu ve terminallerde kullanabilirsiniz. Lisanslı Yazılım’ı başka terminal cihazlara yüklerseniz, donanım veya yazılım fonksiyonlarınıza zarar verebilir.
3.3. Lisanlı Yazılım’ın yalnızca ticari olmayan amaçlar için kullanılabileceğini ve kurulabileceğini kabul etmektesiniz. Eğer ticari bir kullanım gerekliyse, ANKAREF’ten yazılı onay veya izin almanız gerekmektedir.
3.4. ANKAREF ve tedarikçileri Lisanslı Yazılım veya ilgili fonksiyonları zaman zaman değiştirebilir, iyileştirebilir veya transfer edebilir; Lisanslı Yazılım sistemine yeni fonksiyonlar ve hizmetler ekleyebilir. Eğer söz konusu yeni fonksiyon ve servisler ile ilgili ayrı anlaşmalar bulunmuyorsa, bu fonksiyon ve servisleri kullanmaya hakkınız bulunmaktadır ve bunlar da Sözleşme’ye tabidir.
3.5. Girdiğiniz verilerin doğruluğu, güvenilirliği, bütünlüğü, yasallığı ve bu verileri elde etme yönteminizin yasallığından siz sorumlu tutulacaksınız. Bu veri ve bilgileri zaman zaman yedeklemelisiniz. Verilere zarar gelmesi veya kaybolması durumunda ortaya çıkan riskler sizin sorumluluğunuzdadır.
3.6. Hesap numarası ve şifrenizi gereği gibi, düzgün bir şekilde saklamalısınız. Hesabınız için oluşacak herhangi bir güvenlik açığında (hesap şifrenizin açığa çıkması gibi, ancak bununla sınırlı olmamak üzere), ANKAREF’i zamanında bilgilendirmelisiniz. ANKAREF size gerekli ve ilgili önlemleri almanız konusunda yardımcı olacaktır. Aksi takdirde, hesabınız ile gerçekleştirilen bütün eylemlerin size ait olduğu addedilecek ve bütün sorumlulukları size ait olacaktır.
4. Üçüncü Taraf
4.1. ANKAREF ve tedarikçilerinin sunduğu belirli hizmetlerin bir üçüncü taraf tarafından sağlanan yazılım veya hizmetlere dayalı olduğunu kabul etmelisiniz. Bu hizmetler uygulamanın oluşturulmasına olanak sağlamak için kullanılmaktadır ve gerekli yasal onaylar üçüncü taraflardan alınmıştır.
4.2. Ürünler üçüncü taraflara ait belirli bilgi ve hizmetler içermektedir. ANKAREF ve tedarikçileri üçüncü tarafların bilgi ve hizmetleri ile ilgili kontrol sahibi değildir ve sorumluluk taşımazlar.
4.3. ANKAREF ve tedarikçileri Lisanslı Yazılım’ın her zaman üçüncü taraf hizmetleri kullandığını, içerdiğini veya aynı üçüncü taraflara ait yazılımların gelecekte kullanılacağını garantileyemez. Aynı şekilde, başka bir üçüncü taraf tarafından sağlanan benzer servisleri kullanabilir. Bahsedilen yazılımlar veya hizmetler uygulamaya dahil edildikten sonra bu Sözleşme kapsamındadır.
5. Hizmet Uygulama Standartları
5.1. Lisanslı Yazılım’ı normal bir şekilde kullanmalısınız. Aşağıdaki kullanımlar uygulama standartlarının ihlalidir:
 1. Bilgisayar virüsü, kurdu, kötü amaçlı kodlar veya bilgisayar sistemini ve verilerini kasten değiştiren veya zarar veren yazılımlar yayınlamak veya paylaşmak.
 2. Başka kullanıcıların bilgi veya verilerini (E-Posta adresi vb.) onay olmaksızın toplamak.
 3. Ürünü otomatik olarak kötü amaçlar ile kullanarak sunucunun aşırı yüklenmesine sebep olmak; web sunucusuna ve ağ linklerine herhangi bir şekilde müdahale etmek veya zarar vermek.
 4. Ürünün sunucu veya iletişim verilerine onay olmadan erişmeye çalışmak.
 5. Başka kullanıcılar ile ürün uygulamasına müdahale etmek veya zarar vermek.
5.2. İşbu Sözleşme’yi kabul ederek, aşağıdakileri okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz:
 1. ANKAREF sizin yukarıda belirtilen kullanım standartlarına uyup uymadığınıza karar vererek, bu karara göre uygulama lisansınızı askıya alma, durdurma veya Sözleşme’ye göre başka kısıtlamalar koyma hakkına sahiptir.
 2. ANKAREF yasalara aykırı olan, başkalarının yasal haklarına zarar veren veya Lisanslı Yazılım’ı kullanırken kabul ettiğiniz Sözleşme’ye aykırı olan bilgileri direk olarak silecektir.
 3. Eğer uygulama standartlarını ihlal etmenizden dolayı üçüncü bir taraf zarar görürse, siz kendi adınıza ve bağımsız olarak yasal yükümlülük taşırsınız ve ANKAREF’i bu ihlalden doğacak kayıplar ve ek giderlerden koruma ve bunları tazmin etme yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Aksi takdirde, ANKAREF’in tazminat talebinde bulunma hakkı bulunmaktadır.
 4. ANKAREF ve tedarikçileri sizin hizmet standartlarını veya Sözleşme’deki ilgili hükümleri ihlalinizden dolayı bir herhangi bir kayıp yaşarsa, ANKAREF ile tedarikçilerinin bu kayıp ve/veya giderlerini karşılamak ile yükümlüsünüz.
5.3. Bilgi İçeriği Standardı
Bu hizmeti kullanarak herhangi bir yasayı ihlal etmeyeceğinizi veya uygunsuz davranışlarda bulunmayacağınızı temin edersiniz. Uygunsuz davranışlar, listelenenler ile sınırlı olmaksızın şu şekilde olabilir:
5.3.1. Aşağıdakilerden birini içeren içerikleri yüklemek, transfer etmek veya paylaşmak:
 1. Anayasa'da belirlenmiş temel prensiplere karşı olan;
 2. Ülke güvenliğini tehlikeye sokan, devlet sırlarını açığa çıkaran; devlet gücünü bozan veya devlet bütünlüğünü sabote eden;
 3. Ayrımcılık, ırkçılık, eşitsizlik teşkil eden;
 4. Söylentiler yayan, sosyal düzeni bozan ve sosyal istikrara zarar veren;
 5. Müstehcenlik, porno, kumar, şiddet, cinayet, terör veya suça teşvik eden;
 6. Başkalarına hakaret eden, iftira atan veya başkalarının yasal hak ve çıkarlarına zarar veren;
 7. Dolandırıcılık, yolsuzluk, zarar, tehdit, başkalarının mahremiyetine zarar veren, taciz eden, zarar veren, iftira atan, kabalık yapan, uygunsuz veya ahlaken itici içerikler;
 8. Yürürlükteki yasalar, kurallar, düzenlemeler, hükümler ve yasal standartlar tarafından kısıtlanmış veya yasaklanmış içerikler.
6. Gizlilik Politikası ve Veriler
ANKAREF İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. için kişisel verilerinizin korunması önem teşkil etmektedir. ANKAREF İnovasyon ve Teknoloji A.Ş., size ait verilerin toplanması, kullanılması, paylaşılması, saklanması ve korunması konularını içeren Gizlilik Sözleşmesi'ni hazırlamıştır. ANKAREF İnovasyon ve Teknoloji A.Ş.'ye ait Gizlilik Sözleşmesi'ni dikkatlice okumanız tavsiye edilir.
7. İstisnalar
7.1. Yürülükte bulunan yasalar ve yönetmeliklerde aksi belirtilmedikçe, ANKAREF, Lisanslı Yazılım ve ilgili diğer yazılım, teknolojiler ve bilgilerin güvenliği, geçerliliği, doğruluğu ve güvenilirliğini sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapacaktır.
7.2. ANKAREF’in mücbir sebepler veya üçüncü bir tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ortaya çıkan direkt ve/veya dolaylı kayıplardan sorumluluk kabul etmeyeceğini anlamaktasınız.
7.3. Aşağıdaki kazalardan herhangi biri veya herhangi biri ile ilgili yaşanan personel yaralanmaları veya tesadüfi ve dolaylı yaralanmalardan siz sorumlu tutulursunuz: 1) Üçüncü bir taraf Lisanslı Yazılımı kullanır veya verilerinizi sizin onayınız olmadan değiştirir; 2) Lisanlı Yazılımı kullanmaktan dolayı ortaya çıkan kayıplar veya giderler; 3) Lisanlı Yazılımı yanlış anlamanız; 4) Sebepleri ANKAREF ile ilişkilendirilemeyecek olan Lisanlı Yazılım ile ilgili diğer kayıplar.
7.4. ANKAREF’in satışa sunduğu akıllı cihaz ve ekipmanlar ile ilgili işbu Sözleşme konusu hizmetler ANKAREF tarafından yayınlanmış olan "Fonri WiFi" lisanslı yazılımı ile sağlanır. ANKAREF tarafından geliştirilmemiş ve yayınlanmamış herhangi bir yazılım / türev yazılım ve ANKAREF tarafından izin verilmemiş olan yazılımların ANKAREF’in satışa sunduğu akıllı cihazlar ile eşleştirilerek işbu Sözleşme konusu hizmet için kullanılması yasaktır. Bu tip yazılımları indirmek ile akıllı cihazları/ekipmanları kurmak ve kullanmak tahmin edilemeyecek risklere yol açabilir. ANKAREF bu durumlardan doğacak her türlü zararlar, yasal yükümlülükler ve ihtilaflardan sorumlu tutulamayacaktır. ANKAREF uygulama lisansını ve/veya diğer tüm hizmetlerini askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
7.5. ANKAREF ve tedarikçilerine ait akıllı platformun kullanılmasının internet hizmetleri içerdiğini ve bu hizmetlerin stabil olmayan faktörler tarafından etkilenebileceği konusunda bilgilendirilmektesiniz. ANKAREF önlem almış olmasına karşın, hizmetler askıya alınabilir, durdurulabilir, geciktirilebilir; internet ve e-iletişimin doğasında bulunan sebepler veya Sözleşme taraflarının kontrolü dışında olan mücbir bir sebep (yangın, sel, terör saldırısı, salgın hastalıklar, doğal afetler, isyan, öldürücü virüsler, hacker saldırıları, ağ hataları veya terminal hataları ile sınırlı olmaksızın) nedeniyle uygulama kısıtlamaları veya uygulama hataları ortaya çıkabilir. Sayılan riskleri almayı kabul eder ve ANKAREF’in sağladığı hizmetin normal çalışmasının bu tür risklerden etkilenmesi durumunda herhangi bir sorumluluk sahibi olmadığını kabul edersiniz.
8. Anlaşmanın Sona Ermesi ve İhlal Edilmesi
8.1. ANKAREF tarafından sunulan Lisanslı Yazılım'ı onaylanmış kapsamda işbu Sözleşme'de belirtilen koşullara uygun olarak kullanacağınızı, Lisanslı Yazılım ve Lisanslı Yazılım’a ait içeriklerin fikri mülkiyet haklarına saygı göstereceğinizi ve Lisanlı Yazılım’ı kullanırken Sözleşme tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getireceğinizi kabul edersiniz. ANKAREF, Sözleşme'yi herhangi bir suretle ihlal etmeniz halinde uygulama lisansınızı herhangi bir bildirim gerekmeksizin, derhal sonuç doğuracak şekilde, tek taraflı ve tazminatsız olarak sonlandırabilir.
8.2. Uygulamayı kullanımınız ANKAREF ve ilişkili şirketler tarafından sağlanan destekleyici hizmetlere dayanmaktadır. ANKAREF ve ilişkili şirketleri tarafından konulan hükümlerin, Sözleşme'nin, kuralların, bildirimlerin ve ilgili regülasyonların ihlal edilmesi Lisanlı Yazılım'ın normal çalışmasına zarar verebilir. Bu durumda, ANKAREF uygulama lisansınızı sonlandırmak veya kontrol ettiği diğer haklarınızı Sözleşme'de belirtildiği üzere sınırlamak gibi gerekli önlemleri alabilir. Bu önlemlere uygulama lisansınızın sonlandırılması dâhildir.
8.3. Sözleşme'yi veya ANKAREF ile imzaladığınız Gizlilik Sözleşmesi'ni ihlal etmeniz durumunda, ANKAREF ve tedarikçileri ilgili tarafları bilgilendirerek hak ve çıkarlarınız ile ilgili kısıtlayıcı önlemleri almalarını talep edebilir. Buna ilgili taraflardan size sundukları servisi kısmen veya tamamen askıya almalarını, sonlandırmalarını ve Sözleşme'yi ihlalinizi kendilerine ait web sitelerinde yasal olarak yayınlamalarını talep etmek dahildir.
8.4. Lisanslı Yazılım indirme platformundan indirilir. İndirme platformunun, sistem platformunun ve Lisanlı Yazılım'ın koşullarına uymakla yükümlüsünüz. Eğer bahsedilen üçüncü taraflar sözleşmeyi ihlal ettiğinizi bildirirse ve ANKAREF ve tedarikçilerinin müdahalesi gerekliyse, ANKAREF uygulama lisansınızı üçüncü tarafın talebi üzerine sonlandırabilir.
8.5.Uygulama lisansı sona erdiğinde, Lisanslı Yazılım'ı kullanmayı bırakmalı ve tüm kopyalarını yok etmelisiniz.
8.6. ANKAREF veya başkaları sizin Sözleşme'yi ihlalinizden dolayı zarar görürse, bütün tazminat yükümlülüğü size aittir.
9. Uygulanacak Hukuk ve Bölünebilirlik
9.1. Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir ve bu Kanunlar kapsamında yorumlanır.
9.2. Sözleşme’den doğan veya Sözleşme ile ilgili anlaşmazlıkların çözümünde öncelik ANKARF İnovasyon ve Teknoloji ve siz kullanıcılarımız arasında dostça müzakeredir, bunun dışında Taraflar arasında doğacak her türlü ihtilaf ve anlaşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
9.3. Sözleşme’nin herhangi bir hükmü T.C. Mahkemeleri tarafından geçersiz bulunursa, bu durum Sözleşme içindeki diğer hükümlerin veya kısımların geçerliliğini etkilemez. Siz ve ANKAREF İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. geçerli hükümleri iyi niyetle yerine getirmelisiniz.
9.4. Bu Sözleşme 27/04/2021 tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.